Indiska fångar friges i förtid om de klarar yogaprovet


Gandhi satt vid två tillfällen fängslad i fängelset Yerwada i Pune, Indien och hans inflytande verkar ha dröjt kvar. Fångar där kan bli frigivna i förtid om de får toppbetyg på sin examen efter att ha gått en intensivkurs i yoga.

Fångarna erbjuds frigivning tre månader tidigare än utdömt fängelsestraff som ett incitament för att sköta sig under fängelsetiden. Fängelsets programdirektör, Dr Bhushankumar Upadhyay säger: ”Det är vetenskapligt bevisat att yoga förbättrar den psykiska och fysiska hälsan. Den förbättrar vårt uppförande rent generellt och lugnar ner våra våldstendenser.”
Dr Upadhyay förklarar att den indiska regeringen redan tillåter eftergifter till fångar som visar upp ett gott uppförande, det fängelset i Pune har gjort är bara att låta detta omfatta även dem som är framstående på yoga.

Yogaprogrammet pågår i sex månader och fångarna måste avlägga examensprov när kursen är avslutad. De som genomfört kursen uppmuntras också att ge yogaundervisning till medfångar på andra fängelser i området. Dr Upadhyay hoppas att så många som möjligt av de 1500 fångar som deltagit i programmet sedan starten, kommer att ta med sig det de lärt till andra delar av Indien och även till andra länder och använda yoga-modellen som ett sätt att rehabilitera fångar, snabbt och effektivt.
Förutom att delta i yogaprogrammet kan fångarna också få frigivning i förtid om de arbetar i fängelsets snickeri eller helt enkelt genom att visa ett gott uppförande.

Yerwada fängelset i Pune har sedan tidigare en historia av att framgångsrikt ha genomfört innovativa rehabiliteringsprogram. I ett av utbildningsprogrammen får de intagna lära sig Gandhis principer. Av dem som deltagit i den årslånga utbildningen, anser två tredjedelar att deras tidigare handlingar, de som resulterade i fängelsestraffet, varit fel och vill därför söka förlåtelse från offrens familjer. Fängelsets tjänstemän säger att förekomsten av våldsincidenter minskar kraftigt efter att fångar deltagit i utbildningen.
Om utbildning i Gandhis principer har haft en så djupgående inverkan på fångarna, blir det spännande att se hur effektivt yogaprogrammet kommer att bli på längre sikt, för de intagna som väljer att delta i detta.

Källa India Times

Artikeln publicerades ursprungligen på sidan: themindunleashed.com

ANNONS