Fem apor och en stege

av Kyle McMillan:

En grupp forskare placerade fem apor i en bur, i mitten fanns en stege med bananer i toppen. Varje gång en apa försökte klättra uppför stegen, sprutade forskarna kallt vatten på de andra aporna. Efter ett tag behövdes inget vatten; varje gång en apa gjorde en ansats till att börja klättra, drog de andra ner apan och slog den. Efter en tid var det ingen som ens vågade försöka klättra på stegen, oavsett hur stora frestelser som sattes i toppen. Forskarna beslutade sig då för att ersätta en av aporna. Det första den nya apan gjorde var att börja klättra på stegen. Omedelbart, drog de andra ner honom och slog honom.

Efter flera omgångar stryk lärde sig den nya apan att aldrig klättra uppför stegen, trots att det inte längre fanns något kallvatten. En andra apa byttes ut och samma mönster upprepades. Den första apan deltog nu i misshandeln av den andra apan. En tredje apa byttes ut och samma sak upprepades. Fjärde apan byttes ut, vilket resulterade i samma sak och slutligen ersattes den femte apan. Kvar var nu en grupp på fem apor som – utan att någonsin ha fått en kall dusch – fortsatte att slå den apa som försökte klättra upp på stegen. Om det vore möjligt att fråga aporna varför de slog alla som försökte klättra upp på stegen, skulle de troligen svara: ”jag vet inte, det är så vi alltid har gjort”.

Språkets skadligaste fras är: så har vi alltid gjort

Grace Hopper

Källhänvisning: Denna berättelse, en modern fabel, har inspirerats av experiment med rhesus apor av G.R. Stephenson samt vissa experiment med schimpanser utförda av Wolfgang Kohler på 1920-talet

Om författaren: Kyle McMillan är frilansskribent och redaktör för sidan: wisdompills.com varifrån den här artikeln är hämtad.
Hans personliga hemsida: metanoiablog.net

ANNONS