Våra 9 intelligenser, vilka är dina styrkor?


Teorin om multipla intelligenser togs fram av Dr. Howard Gardner, professor i pedagogik vid Harvard Universitetet. Han menade att de traditionella intelligenstesterna (IQ-testerna) som kretsar kring en viss typ av intelligenser, är alltför begränsad. Ofta baseras de på en människas förmåga att läsa, skriva och lösa matematiska uppgifter. I sin bok “Frames of mind” (sinnesstämningar, sinnets roller) som gavs ut 1983, definierade han 8 olika typer av intelligenser som vi kan använda oss av och har tillgång till, men ingen är bra på dem alla. Vi har olika fallenhet och preferenser för vilka en, två eller kanske tre intelligenser som vi använder mest och det finns inte två människors intelligensprofiler som ser likadana ut.
Teorin kan hjälpa oss att lista ut våra styrkor, hur vi bäst lyckas i livets olika inlärningssituationer, inte minst i skolan eller på arbetet. På senare tid har en nionde typ av intelligens: existentiell intelligens, föreslagits och diskuterats av forskare och pedagoger, som ett tillägg till Dr Gardners 8 typer av intelligenser. Vilken eller vilka intelligenser är dina styrkor?

Logisk-analytisk intelligens, ”Logikklok”:

Logiska resonemang, att beräkna, räkna, sortera, jämföra, klassificera och hitta mönster är dina styrkor. Du gillar att experimentera, lösa problem och identifiera samband, göra en sak i taget, ha struktur och ordning. Du lyser upp inför idén om ett ”deduktivt resonemang”. Detta är den andra mest ansedda intelligensen i traditionell utbildning, så om detta är din styrka har du förmodligen gjort bra ifrån dig i skolan.

Odla och utveckla din logisk-analytiska intelligens:
spela logik- och mönsterspel som tex Sudoku, ordna och sortera en samling, utveckla och bevisa en hypotes, hitta mönstret i en dikt.

Typiska yrken för ”logikkloka”: forskare, programmerare, uppfinnare.

Berömda ”logikkloka” personer: Nicola Tesla, Stephen Hawking, Bill Gates.

Verbal-lingvistisk intelligens, ”Språkklok”:

Förmågan att tänka med ord, uttrycka tankar, samtala, läsa och skriva. Du lär dig bäst genom att läsa, skriva, lyssna och tala. Förmodligen gillar du att skriva poesi och berättelser. Du är bra på att identifiera grammatiska fel och du kan ha en talang för att lära dig främmande språk. Detta är av tradition den mest uppskattade intelligensen i utbildningssystem över hela världen, vilket betyder att du troligtvis varit framgångsrik i akademiska sammanhang om detta är din styrka.

Odla och utveckla din verbal-lingvistiska intelligens:
skriv insändare, spela ordspel som tex Alfapet, lös korsord, läs böcker, diskutera och debattera olika frågor.

Typiska yrken för ”språkkloka”: författare, offentlig talare, advokat.

Berömda ”språkkloka” personer: JK Rowling, Barack Obama, Martin Luther King Jr.

Visuell-spatial intelligens, ”Bildklok”:

Förmågan att tänka i bilder och att uppfatta och skapa bilder, former eller mönster; att rita, måla, minnas bilder samt orientera.
Du har en särskild talang för att rita, visualisera och designa. Du behöver ha tillgång till bilder, diagram och andra visuella hjälpmedel. Du njuter av pussel och labyrinter och du kan visualisera och manipulera objekt i huvudet.

Odla och utveckla din visuell-spatiala intelligens:
gå en fotograferings- eller teckningskurs, rita tankekartor/mindmaps med dina planer och idéer, konstruera pussel och labyrinter för skojs skull.

Typiska yrken för ”bildkloka”: arkitekt, datavetare, designer.

Berömda ”bildkloka” personer: Galileo Galilei, Salvador Dali, Steve Jobs.

Taktil-kinestetisk intelligens, ”Kroppsklok”:

Förmågan att använda hela kroppen och händerna; att röra sig, använda konkret material och spela teater. Utnyttjar muskelminnet.
Du lär dig bäst genom sensorisk beröring och fysisk rörelse. Du bearbetar information via kroppen och kan ha en finjusterad motorik. Förmodligen säger andra om dig att du är atletisk och välkoordinerad i dina rörelser. Du måste oftast ”göra det” för att komma ihåg det. Du kan ha svårt för arbete som innebär att sitta vid ett skrivbord hela dagen.

Odla och utveckla din taktil-kinestetiska intelligens:
ägna dig åt fysiska aktiviteter, radiostyr eller manövrera föremål, använd både din fin- och grovmotorik, bygg saker.

Typiska yrken för ”kroppskloka”: dansare, skådespelare, byggnadsarbetare, skulptör.

Berömda ”kroppskloka” personer: Michael Jordan, Michael Jackson, Zlatan.

Ljud-musikalisk intelligens, ”Musikklok”:

Förmågan att uppfatta och använda musik och rytm; att sjunga, spela, rappa och trumma. Du förstår och uppskattar själva konstarten musik. Du kan lyssna, komponera och spela instrument. Du använder rytmer och mönster för att förstå saker. Du kan förmodligen komma ihåg och t o m återge en ljud- eller musikpassage som du bara hört en enda gång.

Odla och utveckla din ljud-musikaliska intelligens:
lyssna på musik medan du studerar, förknippa fakta med musik, skriv en låt.

Typiska yrken för ”musikkloka”: kompositör, DJ, dirigent, sångare.

Berömda ”musikkloka” personer: Mozart, Alicia Keys, Benny Andersson.

Interpersonell intelligens, ”Människoklok”:

Förmågan att umgås med andra, att förstå andra och samspela med dem på många olika sätt; att lösa problem tillsammans, diskutera och lära varandra
Du gillar att umgås, interagera, genomföra intervjuer och att samarbeta. Andra ser dig som en utåtriktad och/eller inkännande person. Du är en utmärkt gruppledare och lagspelare.

Odla din interpersonella intelligens:
delta i gruppaktiviteter, jobba ideellt, undervisa en klass eller en vän i något ämne.

Typiska yrken för ”människokloka”: politiker, lärare, socionom, kurator.

Berömda ”människokloka” personer: Oprah Winfrey, Dr Phil, Moder Teresa.

Intrapersonell intelligens, ”Jagklok”:

Förmågan att förstå sina egna känslor och vem man verkligen är. Sätta upp mål och arbeta målmedvetet för att nå dem. Arbetar bäst enskilt.
Intrapersonell-intelligenta människor är högkvalificerade när det gäller att förstå sig själva. Du är inåtvänd, självständig och driver dig själv. Du lär dig bäst genom att arbeta ensam och sätta upp egna individuella mål.

Odla och utveckla din intrapersonella intelligens:
skriv dagbok, läs självhjälpsböcker, föreställ dig dig själv i andra människors situation.

Typiska yrken för ”jagkloka”: psykolog, poet, terapeut.

Berömda ”jagkloka” personer: Anne Frank, Aristoteles, Gandhi, Hellen Keller.

Naturalistisk-naturintelligens, ”Naturklok”:

Förmågan att tolka och dra paralleller till natur, djur, rymden och människokroppen; att sköta om djur och natur, organisera utifrån kategorier och använda naturen för att förstå och lära. Naturalistisk-naturintelligenta människor känner en samhörighet med jorden. Du lär dig genom att arbeta med naturen. Andra kanske säger om dig att du har gröna fingrar eller att du är en god djurkommunikatör. I skolan älskade du utomhuslektioner och du kan ha ägnat dig åt hobbies såsom fågelskådning eller att samla stenar.

Odla och utveckla din naturalistisk-naturintelligens:
starta en liten trädgård, gå utomhus för vardagliga aktiviteter, ta hand om ett husdjur.

Typiska yrken för ”naturkloka”: djurskötare, veterinär, konservator, naturvårdare.

Berömda ”naturkloka” personer: Steve Irwin (”Krokodiljägaren”), Jane Goodall, Carl von Linné.

Existentiell intelligens, “Andlig klokhet”:

Den här typen av intelligens har nyligen identifierats. Det är förmågan att ta itu med de stora frågorna såsom den mänskliga existensen och metafysik. Andra kanske säger om dig att du har ett ”sjätte sinne”, en ”stark aura” eller är en ”gammal själ”. Oavsett din ålder utstrålar du en känsla av inre frid och visdom. Amerikanska forskare har varit tveksamma till att ta denna intelligens i beaktande i samband med barns utbildning, av rädsla för en sammanblandning kyrkan/staten.

Odla och utveckla din existentiella intelligens:
utöva meditation, skriva ner några ”stora” frågor och skriv sedan ner de svar som kommer till dig.

Typiska yrken för ”andligt kloka”: shaman, yogi, präst, medium, filosof.

Berömda ”andligt kloka” personer: Buddha, Lao-Tse, Jeanne d’Arc, Simone de Beauvoir.

Artikeln är hämtad från: thinkinghumanity.com

 

ANNONS

Du gillar kanske också...