Vänskap är viktig för god hälsa och ett långt liv

av: Robert Oliva

Har du någonsin funderat över vad som är det viktigaste du gör för att hålla dig frisk? Är det vitaminerna eller den mat du äter, är det ditt motionsprogram eller den medicin du tar? Alla dessa saker är viktiga. Men det finns en dold hälsoaspekt som du kanske har förbisett eller inte ens tänkt på: nämligen dina vänner.
Vänskap kan vara det som gör skillnaden mellan att avnjuta ett långt, friskt liv och att bara genomlida det. Att bli och förbli frisk kan mycket väl bero på kvaliteten, kvantiteten och hållbarheten i våra vänskapsrelationer.

Är vänskap den glömda nyckeln till hälsa?

Forskare har länge försökt avgöra huruvida våra vänskapsrelationer påverkar hälsan. Doktor Lissa Rankin källa har i sin bok: ”Medvetandet är starkare än mediciner” redogjort för de vetenskapliga bevis som finns för att vi kan läka oss själva och hon säger om vänskap:

”När vi känner kärlek, stöd och får näring i en relation, upplever hjärnan färre stressreaktioner, den utsöndrar tvärtom mer lugn- och ro hormoner och kroppen reagerar och svarar rent biologiskt på detta.”

Hon fortsätter med att förklara hur detta inte bara gäller vänskap utan även utsträcker sig till läkare/patient relationer:

”Om läkaren får patienten att känna sig omhändertagen, trygg, lugnad och omvårdad, startar kroppens avkopplingsrespons och patienten börjar må bättre omedelbart”.

Ny forskning visar att ditt sociala nätverk kan vara lika viktigt för din hälsa som kost och motion. År 2016 publicerades resultaten från en studie som granskat 20 år av forskning på hur sociala relationer korrelerar med dödlighet och hälsa. (Studien utfördes av forskarna Harris och Yang, och publicerades i:”Proceedings of National Academy of Sciences” källa)
Detta är den första studie i sitt slag som tittat på sambandet mellan starka sociala relationer och specifika hälsomått, dokumenterade under människors hela livscykel.

Här är några av resultaten från studien:

En människas sociala nätverk var en betydelsefull och helt självständig hälso faktor.

För ungdomar och yngre vuxna var kvantiteten, dvs ett stort socialt nätverk betydelsefullt.

För medelålders vuxna var det kvaliteten i de sociala relationerna som betydde mest.

Att uppleva social samhörighet var ett skydd mot bukfetma.

Att uppleva social isolering ökade nivån på den systemiska inflammationsresponsen (inflammatoriskt tillstånd i hela kroppen).

För äldre vuxna, var ett svagt socialt kontaktnät mer skadligt för hälsan än både högt blodtryck och diabetes.

Sammantaget visade forskningen att personer med starka sociala band var friskare än personer som var mer ensamma. Social isolering sätter igång (inducerar) starka stressreaktioner i kroppen som ökar nivån av systemisk inflammation och mängden stresshormoner och det leder i sin tur till minskad mental funktion, ohälsa, sjukdom och förkortad livslängd.

Familj och livslängd?

Överraskande nog, visar forskningen att nära relationer med släktingar och egna barn nästan inte alls inverkar på livslängden. En annan studie från Australien, ledd av Dr Lynne C. Giles källa visade att vänskapsband hade mycket större positiv inverkan på livslängden än familje- och släktband.
-Varför är det så? Forskarna tror att det beror på att vänner snarare än familjen begränsar dåliga vanor såsom rökning och alkoholkonsumtion. Vänskap kan dessutom hjälpa till att avvärja depression, höja självkänslan och ge välbehövligt socialt stöd under stressiga perioder i livet, inte minst om stressen gäller konflikter i familjen.

Hur kan vi stärka våra vänskapsrelationer och vårt sociala nätverk?

Att vårda sitt sociala nätverk eller att skaffa nya vänner är ibland lättare sagt än gjort, speciellt när man blir äldre.
Hälsokolumnisten Diana Vilibert källa har listat några användbara förslag på hur vi dels kan hålla liv i de relationer vi redan har och dels kan skapa nya:

Tag dig tid. Livet är ibland hektiskt vilket gör det svårt att hålla kontakt med vännerna. Avsätt tid i almanackan för att hålla liv i dina vänskapsband och ring det där telefonsamtalet som du hade tänkt.

Anpassa dig till förändringar i dina vänners liv. Människor gifter sig, skaffar barn och flyttar – kanske till en annan stad. Låt inte sådana saker avsluta en bra relation. Anpassa dig till förändringarna. Var kreativ och tänk ut sätt att umgås med de människor du gillar.

Jobba ideellt. Ett bra sätt att skaffa nya vänner och skapa ett nytt socialt nätverk är frivilligarbete. Där möter du människor med liknande värderingar och intressen som du själv.

Dyk upp i viktiga sammanhang. Vid livets stora händelser och tilldragelser, både de negativa och de positiva, ställer en sann vän upp. Att vara fysiskt närvarande, oavsett om det gäller ett bröllop eller en begravning, kan fördjupa och cementera en vänskap.

Visa en ny bekant tillit. Om du vill ta en tillfällig bekantskap till nästa nivå, anförtro personen något personligt. Det gör att de känner att de är värdefulla för dig.

Slutsats:
Jag är säker på att du ständigt får höra hur viktigt det är att motionera och att äta rätt för att undvika sjukdomar och främja god hälsa. Detta är absolut värdefullt och bör ingå i vår livsstil. Men glöm inte att vänskap är en gömd skatt när det gäller din hälsa. Vänskap kan vara lika värdefullt för din hälsa som en diet eller ett motionsprogram, så ta dig tid att vårda dina vänskapsrelationer. Det kan lägga många friska år till ditt liv. Dessutom, att ha goda vänner och att vara en själv gör livet fan så mycket roligare.

Robert Oliva är skribent för: collective-evolution.com

ANNONS: