Tillit – uppskattning och varande

av: Gilbert Gross

Tänk dig för ett ögonblick att du är i fullständig harmoni med livet. Du förstår inte orden ”kämpa” eller ”hårt” längre. Ditt liv flyter på med lätthet och saker verkar komma till dig utan ansträngning. Du kastas inte hit och dit av dina känslor eller av livets förändringar. Du känner stödet från en gudomlig närvaro som du ständigt bär inom dig men som du varken försöker att namnge, förstå eller ifrågasätta. Du vet bara att den finns där med en känsla av glädje och stillhet. Du vaknar varje morgon motiverad av stimulansen i att veta att du kommer att göra saker i linje med ditt livs syfte och den gudomliga viljan. Du har blivit en mästare – mästaren i ditt eget liv.

Även om jag inte känner var och en av er som läser den här artikeln, är min gissning att du har sökt efter och försökt uppnå detta mästerskap på något sätt, oavsett om det varit en medvetet definierad målsättning eller inte. Kanske har du läst några böcker om personlig utveckling, andlighet eller olika filosofiska system. Du kanske har deltagit i några workshops eller seminarier, eller provat några metoder som syftar till att förbättra vissa livsområden; din motivation, din självdisciplin, dina vanor/ovanor, stresshantering eller att ta hand om känslor. Kort sagt, du har arbetat med dig själv och jag applåderar dig för din ambition och för dina ansträngningar. Du har gjort det bra.

Vad jag gärna vill dela med dig, är tanken att om du destillerar ut essensen i alla dessa skiftande filosofier, uråldriga visdomar och andliga metoder, kommer du att märka att det finns ett gemensamt mönster och vad detta mönster berättar är att den verkliga vägen till mästerskap går via icke-handling.
Detta är något som vi med vårt västerländska sinne har svårt att integrera med våra kulturella värderingar som säger att ”hårt arbete lönar sig alltid” eller ”att bara sitta på ändan löser inga problem”. Det taoistiska begreppet ”Wu Wei” som betyder ”handling genom icke-handling” har inte mycket gemensamt med tankesättet i våra prestationsinriktade, moderna samhällen.

Det finns tre enkla icke-handlingar som ett mästerskap bygger på och de är de enda ”handlingarna” som är nödvändiga eftersom allt annat föds ur dem. Dessa tre icke-handlingar är: tillit, uppskattning och varande. Dessa är de enda redskap du behöver för att följa med i livets flöde, följa din livsväg och vara i ditt kraftcentrum när allt annat verkar storma omkring dig. De är det enda som krävs för att vara mästare över sitt eget liv.
Jag kommer att utveckla dessa tre begrepp, inte genom att beskriva vad de betyder utan snarare genom att beskriva vad de gör för skillnad i ditt liv.

Tillit

Tillit: att tillåta det som sker även om det inte uppfyller dina förväntningar. Ge utrymme till situationer och människor att bara vara som de är utan att döma, även om de inte återspeglar dina värderingar av vad som är okey.
Kapitulera: att ge efter är inte samma sak som att ge upp. När en livssituation tycks olöslig, öppna ditt hjärta och överlämna dig till en högre makt, bortom ditt eget tanketjatter och analyserande.
Flöda med i livet: när du inte sätter upp några motstånd, flödar du med i livet utan ansträngning. Det är sinnet som skapar tryck, fördömer och motsätter sig livets flöde. När du medvetet släpper allt motstånd börjar allt falla på plats och passa in av sig självt som genom ett mirakel.
Gudomlig vilja & mod: när du känner dig handlingsförlamad av rädsla och osäkerhet men har modet att ändå våga ta ett första steg framåt, får du mod och kraft från en högre makt. Det är ett mod som kommer sig av att tro och tillåta den gudomliga viljan att agera genom dig.
Positivitet: när du har tillit och tillåter saker att vara precis som de är, blir problemet genomlyst av ditt medvetande så att du kan se det ur en ny och annorlunda vinkel. Det ger hopp och positivitet.

Uppskattning

Tacksamhet: jag garanterar att oavsett hur bedrövligt ditt liv kan tyckas vara ibland, om du skulle sätta dig en stund och fundera ut saker att vara tacksam för och sådant som fungerar bra för dig, skulle du bli förvånad över hur mycket det finns! Att vara tacksam ger energi till det positiva och är som att skrika till universum att du är redo för mer sådant!
Perspektiv: när du är tacksam, ändrar du ditt perspektiv genom att sätta strålkastarljuset på dina välsignelser. Kraften i ditt fokus betyder allt. Den kraften gör det omöjliga möjligt.
Medkänsla/förlåtelse: att lära sig uppskatta har en annan fantastisk effekt – hjärtat öppnas för en större medkänsla så att du kan förlåta andra och dig själv. Det som händer när du förlåter och släpper taget är inget annat än ett mirakel.
Inre frid: om du uppskattar ditt liv och öppnar ditt hjärta till förlåtelsen, hittar du din inre frid. Inre frid ger lycka, glädje och stillhet. Du känner dig hemma och på rätt plats i livet även när det stormar runt omkring dig.

Varande

Meditation: Vi tänker på meditation som en övning eller en handling eftersom det finns tekniker och metoder för att meditera. I verkligheten finns det inget verktyg för att meditera, lika lite som det finns ett verktyg för att bara vara. Meditation innebär att bara vara, utan sinnets oväsen och begränsningar, utan förväntningar på och idéer om vem du är. Du sätter dig i förbindelse med den rena, formlösa essensen av ditt väsen – ditt varande.
Närvaro: när du bara är den du är, inte det du gör eller det du har, i nuet- är du närvarande. Närvaro innebär att ha ditt medvetande rotat i det som är här och nu utan att dina tankar och din oro flyger iväg till fantasier om framtiden eller det som varit tidigare. Att bli medveten om sitt eget andetag är ett sätt att bli närvarande i nuet.
Insikt: när du övar dig i att bara vara närvarande, kommer alla illusioner i form av tankemönster, övertygelser och känslor att förlora sin makt över dig. Ju färre illusioner du har, ju fler insikter kommer till dig eftersom du blir förankrad i den enda verklighet som finns – ett evigt nu.
Klarhet: när du tillåter dig själv att bara vara känns ditt liv klarare och mer fokuserat. Det finns mindre tankeskräp som stör din bild av livet.
Styrka: den obegränsade källan av resurser finns inom dig. När du bara är, istället för att vara upptagen av allt görande och ägande, vänder du ditt fokus ifrån de begränsade resurserna utanför dig själv – till de obegränsade resurserna inom dig själv. Du får kontakt med dina inre resurser och inser att du kan klara av allt som händer i ditt liv, eftersom du själv har alla tänkbara resurser som behövs, för att ta itu med varje tänkbar situation.

Artikeln är hämtad från: collective-evolution
Artikelförfattaren, Gilbert Gross hemsida: soulhiker

ANNONS:

Du gillar kanske också...