Tala inte illa om dig själv

negativeselftalk

av Alanna Ketler:

Enbart ord förändrar inte verkligheten, men det kan förändra hur man uppfattar verkligheten. Ord skapar filter som vi människor ser omvärlden igenom. Till exempel, om du precis ska träffa en person du aldrig träffat förut och en vän berättar att den där personen är falsk och gillar att skvallra. Då är risken stor att du utgår ifrån att personen är falsk utan att först bilda dig en egen åsikt, baserad på personens handlingar. Från och med nu tar du allt den personen säger med en nypa salt och du är försiktig med vad du berättar när den personen hör på, du förutsätter att hen är opålitlig eftersom hen fått en viss stämpel.

Vad händer, när du talar illa om dig själv? Har du någonsin tittat dig i spegeln och kallat dig själv ful? Har du någon gång klantat dig, och sedan muttrat för dig själv; din dumma idiot! Har du någonsin upplevt en knepig relation med någon, och i tanken kritiserat dig själv för det? Tänk på hur mycket dessa negativa omdömen faktiskt påverkar dig. Orden bär på energi och vibrationer, precis som allt annat, och om vi alla insåg hur mycket makt ordet faktiskt har, skulle vi aldrig säga ett enda negativt ord om oss själva eller låta en enda negativ tanke få uppta vår energi igen.

Negativt självprat, dvs att nedvärdera och tala illa om sig själv är väldigt vanligt. Oftast inser vi inte ens när vi gör det, eftersom det händer så lätt och så ofta. Negativt självprat kan anta många olika former:

Allting blir bara fel för mig, jag har jämt otur

Jag kan inte

Jag är för gammal för att lära mig ett nytt språk/ett nytt område/ett nytt yrke

Jag har jättedåligt minne

Jag är dålig på slöjd/idrott/matte

Jag är ful

Allt detta är exempel på negativt självprat och det vore bra för dig att inse att vart och ett av dessa uttalanden bär på en energi. Ju mer du intalar dig själv dessa saker, ju mer blir de din verklighet och ju mer accepterar du att det är sådan du är, när det i själva verket bara är tankar som du har valt att ge energi åt. Sanningen är att du kan göra vad du vill, så länge du tror att du kan.

En annan sorts negativt självprat:

Att oroa sig – är ett bra exempel på negativt självprat som är mycket vanligt. Om du ständigt oroar dig för att det värsta ska hända är det vad du förväntar dig. Då kan det som du har lagt så mycket av din energi på faktiskt manifesteras. Och om det inte manifesteras är det istället helt bortkastad energi. Tankar som: ”Vi har bröstcancer i min släkt så jag vet att jag kommer att drabbas” eller: ”Det skulle inte förvåna mig om jag sabbar hela projektet” eller: ”Tänk om de inte tycker om mig?” alla dessa tankar har ett pris, de framkallar ångest eftersom du förväntar dig värsta tänkbara resultat i varje situation. Fundera över följande citat: ”Oro består av en massa problem som aldrig kommer att uppstå.”

Att kritisera dig själv-genom att hela tiden framhålla (det som du tror är) dina brister, får dig att glömma alla dina positiva kvaliteter. När du kritiserar dig själv, jämför du dig kanske med andra och sätter dem på en piedestal och automatiskt förminskar du dig själv i jämförelsen. ”Varför kan inte jag vara lika smal som hon är?” ”Han är så självsäker och rolig, varför kan inte jag vara mer som honom?” ”Hur kunde jag säga nåt så dumt, jag är en idiot!” Det finns många sätt att kritisera sig själv med negativt självprat.

Att spela offer – det är väldigt vanligt och- vet jag av egen erfarenhet, är en ovana som är svår att bryta. När du spelar offret, känner du dig svag och bokstavligen som ett offer för omständigheterna, dåliga eller oönskade saker bara ”råkar” hända, helt utanför din kontroll. Den som spelar offerrollen klagar ofta och skyller sitt sorgliga liv på alla andra. ”Ingen uppskattar det jag gör”. ”Varför blir jag alltid sjuk och ingen annan?” ”Det är väl typiskt att det är vägarbeten, när jag redan är försenad till mitt möte”. Ibland är du så fast i ditt synsätt att du måste stoppa dig själv, ta ett steg tillbaka och verkligen anstränga dig att se saker ur ett annat perspektiv, för att bryta dina tankemönster. Viktigast av allt är att inte ta allting så personligt!

För det första måste du erkänna för dig själv att detta är något som påverkar ditt liv på ett negativt sätt och ha en intention att bryta din ovana – för det är just bara, en dålig vana. Var medveten om att det kan ta ett tag, men tänk då på att du kanske har gjort detta mot dig själv i många år. Det är oundvikligt att negativa tankar passerar genom ditt sinne någon gång ibland, men målet är att bryta denna cykel för att du vill ha fler positiva tankar och säga fler positiva saker om dig själv, jämfört med negativa.

När du kommer på dig själv med att muttra något negativt till dig själv, stoppa genast tanken i sin linda och skämta bort den situation som framkallade just den tanken. Bara en liten förändring i ditt perspektiv kan göra hela situationen mindre allvarlig.

Lägg märke till dina tankar och försök se på dem ur en utomstående observatörs perspektiv; fråga dig själv varför du tänker som du gör och om det går att se saker i en annan, mer positiv dager. När du vaknar på morgonen och står framför spegeln, ta dig tid att le mot dig själv och säg något positivt. Det kan kännas svårt i början att göra detta, t o m löjligt, men ju mer du gör det, desto mer naturligt kommer det att bli, eftersom du faktiskt kommer att börja tro på det du säger.

När det gäller negativa saker som du ständigt upprepar om dig själv, ta dem och vänd på dem, skriv en lista med positiva ersättare. Till exempel: ”Din dumma idiot, du ska då alltid klanta till det!”- kan bli: ”Jag gör alltid mitt bästa men jag är bara människa, jag gör fel som alla andra. Jag litar på mig själv och mina förmågor.” Ju mer du gör detta, desto lättare kommer det att bli. Att regelbundet träna på detta kommer att föra dig närmare inre frid och kärlek till dig själv.

Artikeln är hämtad från sidan: collective-evolution.com

ANNONS


Du gillar kanske också...