Dec 192016
 
Sokrates trippeltest

I antikens Grekland (469-399 f.Kr.) var Sokrates känd och prisad vida omkring för sin visdom. En dag stötte den store filosofen på en bekant, som ivrigt sprang fram till honom och sa: ”Sokrates, vet du vad jag just hörde om en av dina elever?” ”Vänta …se hela

 filosofi Tagged with: ,