Dec 192016
 
Doktorns empati tar bort patientens smärta bättre än medicin

av Dave Mihalovic: Läkare är inte alltid de mest empatiska av människor, vilket framgår av mängden återkommande klagomål sjukvården får dagligen. Studier visar att en läkare-patient relation som bygger på tillit och empati inte bara är bekvämare för patienten–den förändrar bokstavligen hjärnans stressrespons och ökar …se hela

 studier Tagged with: ,