Dec 192016
 
Att klaga gör dig sjuk

av Sharmini Gana: Vi är alla skyldiga, vi klagar på människor eller situationer i våra liv. Vi kanske säger att vi ”ventilerar” i ett försök att kamouflera att vi klagar, men i grunden är det samma beteende. På ytan, kan det verka oförargligt att klaga …se hela

 hälsa Tagged with: ,