Dec 192016
 
föredrag: Min stroke

Hjärnforskaren Jill Bolte Taylor fick tillfälle att utföra en forskningsstudie hon inte hade bett om, hon studerade sin egen hjärnblödning medan den pågick. En morgon, exploderade ett blodkärl i Jill Bolte Taylors hjärna. Som hjärnforskare insåg hon att hon nu kunde studera sin egen stroke …se hela

 föredrag Tagged with: , ,