Sömnparalys – vad är det och varför händer det?

av Kirsty Kird:

Föreställ dig att du vaknar upp mitt i natten, yrvaken, förvirrad och fullständigt utmattad. Rummet är så mörkt att du inte kan urskilja någonting förrän du märker ett svagt ljus från springan under dörren. Ljuset börjar utvidgas, blir större och större och medför en kuslig känsla av att någon precis kommer in i rummet.

Den genomträngande känslan av total, outhärdlig terror och skräck som präglade många av mina nätter började sippra in under dagens ljusa timmar och plåga mig med oron att jag höll på att förlora förståndet

Sir Arthur Conan Doyle

Du stirrar ut i mörkret och försöker urskilja en otydlig figur som närmar sig sängen, men det är omöjligt – du kan bara se en vag svart massa som rör sig mot dig. Skräcken stiger i bröstet, du försöker desperat röra på dig men din kropp känns som bly, oförklarligt tung. Förlamad och oförmögen att försvara dig eller skrika på hjälp stirrar du på den märkliga skuggan som är framme vid fotändan av din säng. Långsamt klättrar den upp på täcket och börjar krypa mot dig. Inom dig skriker du av skräck, men din kropp är totalt orörlig.

Och just då vaknar du upp, denna gång på riktigt….
Det här är inte bara ett extremt exempel på nattskräck eller en ovanligt skrämmande mardröm. Detta är någonting helt annat, det är ett otäckt fenomen som har förbryllat läkare och forskare i åratal. Det kallas sömnparalys eller sömnförlamning och det är en mycket skrämmande upplevelse.

Ingen vänlig John Blund

Vi har alla varit med om långa, tröttsamma dagar när det enda vi längtar efter är att få krypa ner i sängen och sakta glida in i sömnens underbara värld. För en del är detta favoritstunden på dygnet. En välförtjänt flykt in i drömmarnas land. Men för andra är det som att spela rysk roulette, de är livrädda för vad som ska hända när de sluter sina ögon för natten.

Sömnparalys har fått sitt namn på grund av den förlamande känslan av att inte kunna röra kroppen eller använda rösten under insomningsstadiet. Fenomenet har varit känt länge, det finns berättelser som skrämde folk redan på medeltiden –berättelser om hur en häxa eller någon annan slags demonisk varelse satte sig på kroppen och försökte snärja själen.

Fenomenet varar i regel bara några sekunder, men för den som upplever det känns det som om det pågår under längre tid, i vissa fall som om det varar hela natten. Vanligt förekommande är känslan av en ”närvaro” eller en ”inkräktare” i rummet som brukar beskrivas som skrämmande, hotfull eller ond, därav tolkningarna förr i tiden att det var besök från häxor och demoner. Samtidigt inträder en känsla av total förlamning i kroppen, fastän hjärnan är fullständigt vaken vilket får upplevaren att känna sig totalt utlämnad och sårbar i närvaron av denna ”inkräktare”.

Varför inträffar denna förlamning?

En hypotes är att sömnparalys beror på att signalsystemet mellan hjärnan och kroppen inte fungerar som det ska; signaler som ska fungera i insomningsfasen och i uppvakningsfasen. När den fas av sömncykeln inleds, som kallas drömsömn eller REM-sömn (Rapid Eye Movement) är det meningen att kroppens viljestyrda muskler ska förlamas, så att drömmaren inte agerar ut sina drömmar. Men hos de som upplever sömnparalys har hjärnan inte fått signalen under rätt fas, deras kropp blir som förlamad fastän de är klarvakna.

Även om det inte finns något definitivt svar på varför sömnparalys inträffar, finns det ett antal teorier om vad som kan utlösa fenomenet; tex narkolepsi, sömnapné och ångest, det inträffar mer sannolikt om personen går in i REM-sömn för snabbt och hoppar över de stadier av icke REM-sömn som brukar komma före. Andra orsaker som kopplats till sömnparalys är att sova på rygg, stress, eller sådant som stör dygnsrytmen, såsom tex skiftarbete, koffein, alkohol och inte minst jetlag.

Vem lider av det?

Det är vanligare att sömnparalys inträffar i tjugo- eller trettioårsåldern men det kan hända när som helst i livet. Det uppskattas att fenomenet är vanligt och att 65% av alla människor har upplevt det någon gång. Som tidigare nämnts, människor med störd dygnsrytm, de som upplevt trauma och har ångest eller depression löper större risk. Detaljerna i människors upplevelse kan variera från person till person, vissa hör röster och demoniska ljud, andra har hallucinationer och ser varelser.

Är detta samma fenomen som utanför-kroppen-upplevelser?

Precis som när det gäller sömnparalys, har utanför-kroppen-upplevelser rapporterats i tusentals år, och ofta förklarats som att själen lämnar kroppen. Dessa upplevelser kopplas precis som sömnparalys ofta till sömn och drömmar men tenderar att upplevas som mycket mer positiva med känslor av lugn och säkerhet hellre än känslor av rädsla och förlamning. Men vissa ser sömnparalys som en slags ingång till en utanför-kroppen-upplevelse. Det är vanligt att de som lider av sömnparalys också upplever en utanför-kroppen-upplevelse någon gång i sitt liv. Båda dessa fenomen har ofta uppfattats som andliga, som en kontakt med andra dimensioner.

Även om sömnparalys känns extremt obehagligt, har det inte direkt några skadliga konsekvenser förutom den rent känslomässiga effekten. För att bekämpa rädslan för det som händer kan det vara bra att veta vad det beror på. Som alltid, kan kunskap vara skillnaden mellan rädsla och förståelse. Även om kunskap inte helt kan lindra obehaget av upplevelsen, kan det kännas lättare att vara rustad med kunskap nästa gång en episod inträffar.

Kirsty Kird är engelskfödd och arbetar som engelskalärare. Förutom engelsk litteratur och Hollywoodklassiker är hon intresserad av Ripperologi  (om seriemördaren Jack the Ripper och hans offer, fakta, historia och teorier kring mördaren och morden).
Artikeln är hämtad från sidan: wisdompills.com

ANNONS