SKRIBENT

Är du en duktig skribent med något intressant att förmedla som skulle passa norranodens innehåll och läsare?

Vi tar gärna emot intressanta texter och artiklar. Vi erbjuder ingen ekonomisk ersättning men publicerar självklart ditt namn som skribent och om du vill:

en kort presentation (bio) om dig, kanske du har en hemsida eller en blogg, kanske titeln på en bok du skrivit?

Texten måste vara fristående – dvs kunna läsas med behållning här på webbplatsen utan att läsaren måste köpa boken, beställa ett nyhetsbrev, en kurs etc.

När du sänder in en text till oss utgår vi ifrån att du inte gör intrång i andras upphovsrätt/copyright.

(Om vi publicerat innehåll på vår sida som bryter mot din upphovsrätt, meddela oss: kontakt så tar vi bort materialet).

Vi editerar texten om det behövs.

Vi illustrerar din text med en bild, så bifoga inte bild eller foto (av copyrightskäl).

Vi mejlar dig när din artikel blivit publicerad.

Några skrivtips till din hjälp:

1 Titta igenom innehållet på norranoden.se för att studera vad den handlar om och få inspiration från andra skribenter.

2 Din text bör vara mellan 600 – 2000 ord lång.

3 Korrekturläs; kolla stavning, grammatik, syftningsfel, upprepningar osv.

4 Låt en vän läsa igenom din text och komma med synpunkter.

5 Korrekturläs en gång till.

6 Fyll i uppgifter och skicka din text (skriv tex i Word och ladda upp filen):


Vi är dem vi har väntat på