om

Norranoden.se är ett webbmagasin som vill spegla olika dimensioner av den mänskliga upplevelsen, betraktad från olika håll och berättad av olika röster. Norranoden.se vill presentera innehåll som är tankeväckande och får oss att reflektera över livet. Vi vill förmedla kunskap och beskriva innovativa synsätt och idéer som är positiva, mänskliga, genomtänkta, hoppfulla, ibland ifrågasättande och alltid inspirerande. 

Magasinet är gratis för läsaren eftersom serverkostnader, administration och utveckling finansieras av annonser precis som i papperstidningar. Alla reklamannonser är klart definierade för att inte förväxlas med magasinets artiklar och övriga innehåll.

De annonser som visas på Norranoden är slumpmässigt genererade från Google Ads och baserar sig på vad webbsidan handlar om. (s k kontextuell information, dvs ämnen och ord som förekommer i artiklarna på webbsidorna). Annonserna baseras alltså inte på information om användaren/besökaren på webbsidorna. Ingen sådan information (cookies) insamlas av Norranoden och finns därför inte tillgänglig för Google. För varje visning av en annons får Norranoden i genomsnitt 3 öre per visning. Annonsklick kan generera 1 – 3 kronor (netto).

Norranoden är ett privat initiativ som är helt fristående och oberoende såväl politiskt, religiöst som kommersiellt. Syftet är att erbjuda en generös plats på nätet där allt innehåll är positivt, livsbejakande och lärorikt.

På facebooksidan; Norranoden finns möjlighet att diskutera magasinets innehåll och utbyta reflektioner med andra läsare. Du kan påverka vilket innehåll du vill se mer av; du visar vad som engagerar dig mest genom att gilla och dela.

Namnet ”norra noden” är en lek med olika associationer: ”nod” i betydelsen knutpunkt, samlingsplats, ”Ljuset ska komma från norr” (tex Calleman i boken om Mayakalendern) och den punkt i ett horoskop som beskriver vartåt en människa är på väg i sin nuvarande inkarnation.

Norranoden.se presenterar en blandning av artiklar och föredrag skapade av olika författare, bloggare, skribenter och forskare. Vill du bidra med en artikel? läs här: skribent

 

Var den förändring du vill se i världen

Mahatma Gandhi