föredrag: Min stroke

Hjärnforskaren Jill Bolte Taylor fick tillfälle att utföra en forskningsstudie hon inte hade bett om, hon studerade sin egen hjärnblödning medan den pågick.
En morgon, exploderade ett blodkärl i Jill Bolte Taylors hjärna. Som hjärnforskare insåg hon att hon nu kunde studera sin egen stroke från första parkett. Hon iakttog hur hjärnans funktioner stängde ner en efter en; rörelseförmågan, talet, minnet, självet. Förvånad över att fortfarande vara vid liv, ägnade Taylor de följande åtta åren åt att återvinna förmågan att tänka, gå och prata. Hon har blivit en talesperson för stroke rehabilitering och för att det går att komma tillbaka efter en hjärnskada, tom starkare än före skadan. Även om stroken skadade den vänstra delen av hennes hjärna, förlöste rehabiliteringen en störtflod av kreativ energi från hennes högra del av hjärnan.

Jill Bolte Taylors hemsida: drjilltaylor.com/
Jill Bolte Taylor har berättat om sin upplevelse i boken: ”Min stroke”.
Föredraget är ett TEDtalk ted.com hämtat från youtube.com

 
ANNONS

Du gillar kanske också...