Medkänsla med sig själv och sin familj

av: Sabrina Reber

”Jag önskar att jag kunde komma till en punkt där jag känner medkänsla med dem som har sårat mig, speciellt min familj. Det gör jag verkligen. Kanske måste jag jobba hårdare på att förstå hur man känner medkänsla, eftersom jag förstår att medkänslan måste komma före jag kan förlåta. Jag kämpar verkligen med detta, hur gör man?”
För att kunna erbjuda medkänsla och förlåtelse till andra måste vi först ha medkänsla för och kunna förlåta oss själva. Vi måste älska, hedra och respektera oss själva och de känslor vi har just nu även om det är smärtsamma, negativa energier. När vi erkänner vår smärtsamma energi och vi väljer att släppa alla lager av förnekelse får vi tillgång till och makt över processen att arbeta igenom de emotionella energier som lagrats i vårt energifält och som inte längre tjänar vårt högsta goda.

Be till Gud/Universum/En högre makt att omge dig med nådens och helandets energi och uttala intentionen att släppa taget om alla negativa energier som lagrats i ditt känslomässiga energifält. Att skriva ett brev till alla dem som har sårat dig är ett kraftfullt verktyg för att läka. Du blir tvungen att erkänna och medvetandegöra all negativitet du bär på inombords och låta dina värsta tankar, känslor och ord komma upp till ytan.

Detta är en mycket intensiv process så jag föreslår att du väljer ut en person om dagen att fokusera på och låter allt som kommer upp uppenbaras för dig på pappret. Du kanske känner att du vill svära, gråta, skälla, banka i bordet etc… medan du skriver brevet. Detta är positivt för det är tecken på att de negativa energierna kommer upp till ytan. När du har skrivit klart, bränner du brevet eller gräver ner det i marken. Skicka inte brevet till den andra personen – för om du gör det, kommer det att skapa mer negativitet mellan er båda och du kommer att fortsätta vara energimässigt bunden till den personen.

Att brevet förstörs får symboliskt representera reningen och din vilja att frigöra dig själv. Brevet är en möjlighet för dig att ta ansvar för dina egna känslor och samtidigt släppa taget om den andra personen och de negativa känslor som har skapats mellan er. Denna ritual befriar dig från de energiknutar och den smärta som lagrats i ditt energifält och som håller dig bunden till den andra personen med karmiska band. När du läker de smärtsamma energierna inom dig själv, frigör du både dig själv och den andre från den negativa energin.

När du är klar med dina brev, fråga dig själv:

1. vilka karmiska lektioner har jag lärt mig av denna relation? Har den här personen visat mig hur jag inte längre vill vara? Har den här personen visat mig vad jag inte längre vill uppleva i mitt liv?

2. Vad är det Universum har speglat för mig när vissa känslor har aktiverats inom mig under det som hänt? Vilka negativa föreställningar visar mina känslor att jag bär på undermedvetet, som gör att jag attraherar dessa erfarenheter?

3. Vad kan jag göra annorlunda i mitt liv för att se till att detta inte upprepas i framtiden?

4. vilka varningstecken angående relationen fick jag från min inre vägledning, som jag valde att förneka och inte lyssna till?

5. vilka gränser kunde jag ha satt för att hindra den negativa interaktionen?

6. När tappade jag min integritet och blev så rädd för att tala min sanning att de negativa energierna kunde byggas upp till en punkt där vi hamnade i konflikt?

Den här typen av healingarbete är absolut nödvändig för att komma åt och kunna frigöra de lagrade negativa energier vi har undertryckt i våra känslomässiga energifält. Ofta, har vi undertryckt energin eftersom vi vid tidpunkten för konflikten blev chockade och inte visste hur vi skulle handskas med våra känslor just då. Men förr eller senare måste vi ta oss tiden att ta itu med våra undertryckta känslor och energier, annars blir de som små magneter i vårt energifält som fortsätter att attrahera de negativa människor i vårt liv som aktiverar den undertryckta energin. För vår högre själ försöker hjälpa oss att frigöra energin genom att föra upp den till ytan av vårt medvetande om och om igen tills vi har helat den.

Dessutom, kom ihåg att vi valde våra familjerelationer innan vi inkarnerades för att de skulle hjälpa oss att balansera karma eller energier i obalans från andra livstider. Några av oss valde dessutom att vi skulle hjälpa hela vår släkt att rensa nedärvd genetisk karma. Hursomhelst, vi valde själva och de lärdomar vi gör i dessa familjerelationer inte bara läker och utvecklar vår egen själ utan också våra förfäders. När vi höjer oss över de negativa beteendemönster som har förts vidare från generation till generation blir vi vad som brukar kallas en ”Pathcutter”. (ungefär ”en som förkortar vägen”).
Pathcutters inkarnerar i svåra familjer, vilka har fastnat i ett reinkarnationsmönster av smärta, disharmoni, sjukdom och dysfunktion- för att läka problemen som detta släktled återupprepat i många livstider. När en Pathcutter höjer sig över behovet att föra vidare negativa beteendemönster, frigörs bunden energi, deras DNA avmarkeras genetiskt och nya energivägar öppnas upp. De nya energivägarna hjälper inkommande själar att kunna inkarnera i samma genetiska släktled utan att samtidigt behöva fastna i de negativa mönster som förslavar hela släktledet.

Jag tycker dessutom det är viktigt att vi som vuxna förstår att vi inte behöver sätta våra familjemedlemmar, särskilt våra mammor och pappor, på en piedestal och tillåta dem fortsätta såra oss. Våra föräldrar är helt enkelt själsfränder från samma gruppsjäl som oss, som gått med på att tillåta oss att inkarnera genom dem. De bidrog till byggandet av den fysiska kroppen och våra gener. Hade de inte tillåtit oss att inkarnera genom dem hade vi helt enkelt valt några andra själsfränder att inkarnera genom.

De gav oss inte livet, Gud gav oss livet. Tillsammans upprättade vi ett kontrakt med avsikten att lära av varandra, men många föräldrar är inte medvetna nog att förstå att det är de inkommande själarna eller ungdomarna som är deras största lärare och healers. Våra föräldrar är våra själsfränder, som ofta har en lägre medvetandegrad än vad vi har. Om deras bristande medvetandegrad fortsätter att skapa själs- fragmentering inom vår varelse då skulle det vara i bådas intresse att sätta stopp för det. Vi måste ta ansvar för oss själva och förstå att människor behandlar oss som vi tillåter dem att behandla oss.

Om vi tillåter dem att hållas med sitt ego/skuggmedvetande kommer vi inte att bryta negativa karmiska mönster inom vår genetiska härstamning. Om vi tillåter dem att fortsätta misshandla oss känslomässigt, mentalt eller fysiskt då tillåter vi dem samtidigt att skapa mer negativ karma för sig själva. Det är inte bara kärlekslöst, det kan också skapa negativ karma för oss själva.

Vilka negativa känslor och energier som än har skapats av erfarenheterna från vårt liv tillsammans, måste de läkas och frigöras från vårt undermedvetna så att vi kan uppnå en högre nivå av generell medkänsla och förlåtelse. Våra själar utvecklas efter olika tidslinjer och på olika medvetandenivåer. När vi verkligen förstår att varje interaktion med någon annan, oavsett om den är negativ eller positiv, innebär en jättechans till själslig tillväxt och ökad visdom är det mycket lättare att gå igenom även negativa känslor, vi plockar guldkornen av visdom ur svåra lektioner för att utveckla vår själ till en högre medvetandenivå.

Vi tillägnar oss visdom genom erfarenhet så de som har skapat de största svårigheterna för oss har varit våra största lärare. När vi tar oss tid att gå in i oss själva och tillfullo känna vad dessa interaktioner har rört upp inom oss och vi väljer att dra lärdom av det som de har framkallat, då kommer våra själar att utvecklas och vakna i medvetande i stället för att ständigt upprepa samma gamla beteendemönster, de som binder oss till jordplanet och reinkarnationshjulet.

Sabrina Reber, bor i Florida, hon är artist, healer och arbetar som andlig coach, hon är författare till boken: ”Raise your vibration”.
hemsida: raiseyourvibration.com
ANNONS:


Du gillar kanske också...