Många människor är olyckliga och förvirrade i dessa tider

reberfear
av Sabrina Reber:

Många människor känner sig olyckliga och förvirrade just nu eftersom vi håller på att bli uppvaknade, nå en högre medvetandegrad. Vi vaknar upp och inser att vi sovit, att vi har köpt alla falska trossystem i det kollektiva medvetandet – som i sin tur sovit. Vi vaknar upp och ser bedragaren, egot som har kontrollerat själen. Denna tid kan kännas överväldigande för oss, en tid då vi äntligen öppnar våra andliga ögon och ser sanningen om vårt falska jag och vi ser allt inom oss som behöver läkas och transformeras.

Den värld vi trodde att vi kände och förstod håller på att kollapsa, ingenting av det vi en gång trodde är längre sant. När vi höjer oss vibrationsmässigt börjar latenta, andliga energier att stiga upp i ryggraden och rena våra chakran. En förhöjd nivå av den skapande Kundalinienergin väcker och aktiverar fler delar av vårt DNA, den väcker våra ”andliga körtlar” (tallkottkörteln, hypofysen, hypothalamus och vårt högre hjärtchakra) och expanderar vårt medvetande så att vi kan återvända till vårt sanna väsen.

Under reningsprocessen och aktiveringen av våra energisystem kan vi uppleva ökad rädsla, ångest, förvirring, depression och känna oss överväldigade när det kollektiva medvetandets lögner lämnar vårt mentala energisystem. Allt som är oäkta i våra falska jag kommer upp till ytan för att bli omfamnat av ljuset från vårt expanderade medvetande, allt eftersom vi blir mer uppstigna. Att förstå vad som händer, slappna av i processen och förbli i ett konstant tillstånd av tacksamhet för möjligheten och alkemin i att få omvandla blyet (vårt mörker) till guldet/ ljuset från vårt alldeles eget Kristusmedvetande, påskyndar vår uppstigning.

Kristus återkomst är vår högre själs återkomst
som lever i en dimension på en högre frekvens inom vårt energifält. På arameiska betyder Kristus – Själ – och det är vårt Kristusjag (vår högre själ) som kommer att sammansmälta med och träda in i vår fysiska kropp, med perfekt, gudomlig timing, när vår fysiska kropp och våra energikroppar har renat sin vibrationsfrekvens till en nivå där vi tål att den mycket höga energin från vårt sanna jag, tar plats i vår varelse.

Denna reningsprocess kallas kundalini- uppstigningen.
Kundalini är den vilande skaparenergi som ligger latent i basen av människans ryggrad, hopringlad som en orm i rotchakrat. Allt eftersom jordens vibrationer fortsätter att höjas och vi fortsätter att ta emot en ökad kristallin energi från vårt galaktiska centrum- solen, fotonbältet och jordens inre, triggas mänsklighetens kundalinis att stiga och på sin väg rena vart och ett av våra chakran tills kundalinienergin kan stiga hela vägen upp till kronchakrat. När energin nått dit aktiverar våra högre andliga chakran signalen om nedstigning av vår heliga ande/ Kristusjaget i vår kropp.

Vi har gått in i en tid av öppenhet, där var och en av oss går igenom en inre apocalyps, vilket betyder ”att lyfta slöjan”. Slöjan består av de filter som förmörkat våra sinnen och som hindrat oss från att se och veta sanningen. Slöjan är vårt ego-medvetande som förvränger allt och det är vårt ego som kämpar med desillusionen när den falska världen det har skapat, faller. Våra högre själar träder fram och vi återtar vår högsta potential under denna mycket gynnsamma tid på jorden.

Sabrina Reber, bor i Florida, hon är artist, healer och arbetar som andlig coach, hon är författare till boken: ”Raise your vibration”.
hemsida: raiseyourvibration.com

ANNONS

Du gillar kanske också...