Fyra typer av andliga guider enligt mediet Bill Philipps

av: Dr Kelly Neff

Större delen av mitt liv har jag ägnat åt vetenskapen, skolad i utgångspunkten att allt måste kunna observeras och att det måste finnas empiriska bevis för allting jag väljer att tro på. Så naturligtvis trodde jag inte på ett liv efter detta eller bortom min nuvarande fysiska kropp, det var ju inget jag kunde observera eller hitta några bevis för.
Men detta ändrades för fyra år sedan när jag fick en medial sittning med Bill Phillips, ett av Amerikas mest begåvade medier. Utan någon förhandsinformation om mig kunde han förmedla tydliga, specifika meddelanden från avlidna släktingar, nära anhöriga och även från gamla vänner till familjemedlemmar- sådana som jag aldrig träffat eller ens kände till. Det fanns helt enkelt ingen möjlighet att han kunde ha all denna information, inte ens med hjälp av Google.

Jag kände mig överväldigad och chockad! Det var första gången i mitt liv jag hade fått ett ”bevis” för att det finns någonting mer, någonting större och det genljöd djupt inom mig att detta var sanning. Upplevelsen fick mig att öppna upp för möjligheten att det kan finnas så mycket mer i livet än det som möter ögat. För första gången i mitt liv konfronterades skeptikern inom mig med den provocerande frågan: kan medier och andliga coacher faktiskt vara äkta?

För att få svar på denna fråga och många fler, bjöd jag in Bill på en radiointervju (i programmet Lucid Planet Radio) för att diskutera vad det innebär att vara ett medium, hur han utvecklade sin förmåga, hur han arbetar och vilka slags meddelanden som vanligtvis kommer från andarna.
Bill anser att många av oss är mediala. Våra mediala ”sinnen” som tex vår intuition och vår magkänsla är i själva verket en födslorätt som vi har med oss in i detta livet. Många av oss kan känna in energier från andra människor, objekt eller händelser eller uppfatta bilder av framtiden (även om framtiden aldrig är huggen i sten eftersom vi alltid har vår fria vilja!) Enligt Bill är nyckeln till att aktivera sina mediala sinnen att ”stänga av” den yttre världen och börja uppmärksamma de subtila känslor och förnimmelser vi har djupt inom oss, de som vi kanske inte ens märkt att vi har. Bön och meditation är kraftfulla verktyg för att stilla vårt sinne och kan ha en enorm betydelse för att få kontakt både med våra medfödda mediala förmågor och med andliga guider.

Vad är egentligen ett medium?

Vad som kännetecknar ett medium är att de medvetet kan ta kontakt med andevärlden och ta emot information därifrån. Bill beskriver sig själv som en kanal för information från andra sidan. Det är ingen exakt vetenskap, utan han är ungefär som en radiomottagare som uppfattar subtila intryck från andevärlden som han litar på och vidarebefordrar till sina klienter. Han förklarar att han tar emot information hela tiden men han har lärt sig att mer eller mindre ignorera all information, utom när människor ber honom om hjälp (han jämför detta med att utestänga någons tjat). Han kan inte ”se döda människor” som pojken i filmen: ”Sjätte sinnet” utan han kan snarare höra deras röster när de talar till honom (denna typ av medial förmåga brukar kallas ”klarhörande” (clairaudience).

Bill upptäckte sina förmågor redan i tidig ålder eftersom hans mor som dött när han var femton år, började kommunicera med honom. Han höll sin gåva hemlig under en längre tid, innan han ”kom ut ur garderoben”, eftersom han trodde att han kanske var galen eller hallucinerade. Så småningom lärde han sig att acceptera sig själv och det faktum att förmedlandet av helande budskap från andra sidan, är hans kall i livet.

Huvudsakligen fyra typer av andliga guider

Enligt Bill är det i huvudsak fyra typer av andliga guider som han kommunicerar med på andra sidan, guider som är här för att vägleda och skydda alla levande varelser:
1. Våra nära och kära som dött. Bill kommunicerar oftast med avlidna nära och kära, såsom familjemedlemmar och vänner som känt hans klienter under den tid de levde. Ofta ingår dessa personer i större ”själs grupper” som inkarnerar (återföds) tillsammans och sedan skyddar varandra från andra sidan i ungefär 2-3 generationer tills det är dags att inkarnera igen. Personerna i själsgruppen byter roller när de inkarnerar, för att hjälpas åt att ge varandra nya lektioner som främjar var och ens högsta själsliga tillväxtpotential.

2. Hjälpandar: dessa andliga guider är inte nödvändigtvis människor vi har känt i detta livet, utan är oftast guider från tidigare liv som kommer för att hjälpa oss. Till exempel kan någon i din ”själsgrupp” som gick bort långt innan du föddes ändå vaka över dig och vara en vägledare.

3. Uppstigna mästare: dessa är människor som levt ett liv i den fysiska världen på en mycket hög andlig utvecklingsnivå (som Jesus, Buddha, Ghandi, etc) som fortsätter hjälpa levande varelser från den andliga sidan. Deras energi vibrerar på en mycket högre nivå än de tidigare två typerna och de uppstigna mästarna kan vägleda många människor samtidigt.

4. Änglar. Enligt Bill är änglar den sort av guider som vibrerar på den allra högsta nivån. De har aldrig levt i en fysisk kropp och de är varelser av rent ljus, ren energi och ren kärlek.

Vi har alla med oss en kombination av de olika typerna av andliga guider, som vakar över oss och skyddar oss vid olika tidpunkter. Allt vi behöver göra är att be om deras hjälp och att leta efter tecken på deras närvaro. Tecknen kan komma i många olika former: i drömmen, i en sång på radion, via siffrorna på klockan (som 11:11), ringande telefoner, en värmekänsla i kroppen och faktiska visioner eller röster. Att be- vilket innebär
en individuell anslutning till den gudomliga källan- är ett utmärkt sätt att kommunicera med sina guider. Bill vill bara påminna oss om att vi alltid ska förvänta oss det oväntade när det gäller i vilken form svaret på våra böner visar sig.

Bill anser att det också finns mörkare/tätare andliga energier, men mycket bestämt och rent verbalt tillåter han inte dessa vibrationer att komma nära honom. Han väljer att fokusera på helande budskap och högre energivibrationer. Den vibration vi själva sänder ut attraherar vibrationer på samma nivå. Vi har absolut makt och förmåga att skydda vårt andliga utrymme. Med hjälp av meditation och bön kan vi upprätthålla en hög vibrationsnivå. Vi behöver inte vara rädda för mörka eller täta andliga energier, vi måste helt enkelt bara ha tydliga gränser och inte tillåta dem att komma nära oss.

Meddelanden av hopp från andra sidan

Jag frågade Bill om vilken sorts budskap från andevärlden som är absolut vanligast när han har sittningar med klienter; De absolut vanligaste budskapen handlar om att visa att det finns ett liv på andra sidan och att de som är där skyddar oss och älskar oss. De vill att vi ska veta att de fortfarande är med oss och att de har det bra. Det kan vara en djupgående och livsomvälvande upplevelse att få dessa budskap från andra sidan. Oftast, behöver vi levande varelser något slags bevis för att kunna acceptera att kontakten är äkta så det typiska är att andarna ger mycket konkreta exempel på sådant som ingen annan än klienten kan känna till. Det ger en känsla av validering och tillförsikt att detta är på riktigt (så var definitivt fallet i min egen sittning med Bill).
Ett annat vanligt budskap från andra sidan kretsar kring att vi lämnar allt det fysiska bakom oss, inklusive pengar, makt och berömmelse. Det finns inga pengar på andra sidan. Det finns heller ingen tid, inga kändisar eller rika människor. Vi är alla ett och vi är alla jämlika. Det är viktiga budskap med tanke på hur lätt det är att glömma bort detta i vår värld. Uttrycket: ”du kan ingenting ta med dig när du går” är verkligen sant. Även om vi kan behöva pengar för att överleva i denna världen, är kärlek den universella valuta som faktiskt räknas.

Så, finns det verkligen äkta medier och en ”andra sida”? För mig, är Bill Philipps absolut äkta vara och hans sittningar har fört in så oändligt mycket hopp och andlighet i mitt liv. Men om detta är sant för dig, får du själv avgöra.

Med ljus och kärlek – Dr Kelly

Artikelförfattaren, Dr Kelly Neff är psykolog med inriktning på sociologi samt författare och pedagog inom olika självhjälpsområden.
Artikeln publicerades ursprungligen på sidan: Lucid planet
Bill Philipps hemsida: billphilipps
Bill Phillipps bok: ”Expect the unexpected” (Adlibris)

ANNONS: