Doktorns empati tar bort patientens smärta bättre än medicin

doktornsempati

av Dave Mihalovic:

Läkare är inte alltid de mest empatiska av människor, vilket framgår av mängden återkommande klagomål sjukvården får dagligen. Studier visar att en läkare-patient relation som bygger på tillit och empati inte bara är bekvämare för patienten–den förändrar bokstavligen hjärnans stressrespons och ökar smärttoleransen, kanske t o m mer än själva smärtmedicinen.

Medicinsk forskning har tidigare visat att läkare som är goda lyssnare har nöjdare patienter som uppvisar bättre behandlingsresultat, men den bakomliggande mekanismen till detta har hittills varit okänd, säger Issidoros Sarinopoulos, professor i radiologi vid Michigan State University (MSU).
Sarinopoulos, har varit forskningsledare för en studie- den första i sitt slag som har tittat på läkare- patient relationen ur ett neurobiologiskt perspektiv, dvs hur relationen påverkar patientens hjärna. ”Det är viktigt för läkare och andra som framhåller betydelsen av att skapa en relation med patienten, att visa att det finns ett biologiskt motiv” säger Sarinopoulos.

”Det finns en statistisk korrelation (ett samband) mellan ett patientfokuserat, relationsfokuserat förhållningssätt- och positiva hälsoresultat för patienten. Det har numera blivit en del i den medicinska läroplanen på många institutioner”, säger psykologen, Dr Sophia Tranter. ”Vad vi nu börjar se är att läkarens relation och förhållningssätt gentemot patienten har större betydelse för patientens välbefinnande än vad medicinering har.”

I Sarinopoulos studie delades patienter slumpmässigt in i två grupper som fick två helt olika slags läkarsamtal innan de sedan fick genomgå en MRI-scanning (magnetkameraundersökning av hjärnan). I den ena gruppen fick patienterna ett läkarsamtal med en relationsfokuserad läkare som frågade om patienten kände oro inför undersökningen, som ställde öppna frågor så att patienten gavs möjlighet att fritt berätta om sitt jobb, sitt hemliv och om andra psykologiska och sociala faktorer som påverkar hälsan. Till patienterna i den andra gruppen, kontrollgruppen ställdes bara specifika frågor angående klinisk information, som deras sjukdomshistoria och vilka mediciner de tog.

Efter läkarsamtalet när deltagarna placerades i MRI scannern fick de en serie milda elchocker på handen, för att efterlikna obehaget i att få en IV nål satt på handens ovansida. De fick informationen att undersökningen övervakades av en läkare. De blev visade ett foto av den övervakande läkaren samtidigt som MRI Scannern registrerade aktiviteten i deras anterior insula- den del av hjärnan som gör oss medvetna om smärta. Aktiviteten registrerades både före och under elchockerna.

Som väntat, var de som hade fått ett patientfokuserat läkarsamtal mycket nöjdare med samtalet och de kände större förtroende för sin läkare. Det som var anmärkningsvärt var dock att gruppen också upplevde mindre smärta och att MRI scannern registrerade mindre aktivitet i anterior insulan när de tittade på fotot av den läkare som de haft samtalet med. När patienterna istället fick se ett foto på en helt okänd läkare syntes större aktivitet i anterior insula och båda grupperna rapporterade också större smärta.

Dr Sarinopoulos menar dock att studien behöver replikeras i större skala:
”Vi behöver mer forskning för att förstå denna mekanism men detta är ett bra första steg för att ge vetenskaplig tyngd åt hur viktigt det är att sympatisera med sina patienter, att lära känna dem och att bygga upp ett förtroende.”

Studien har publicerats i tidskriften: ”Patient Education and Counseling” och är en del i en bredare satsning ledd av professorn i medicin, Robert Smith (MSU- Universitetet i Michigan) som syftar till att etablera standarder för en patientfokuserad hälso-och sjukvård samt att mäta dess effektivitet.

”Inom medicinen har vi alltför länge fokuserat enbart på fysiologisk information om patienten”, säger Smith. ”De kliniska frågorna är viktiga och nödvändiga, men vi försöker påvisa att när man låter patienten berätta sin historia på ett friare sätt, får man mer nöjda patienter med bättre hälsa.”

Om författaren: Dave Mihalovic, skribent för: preventdisease.com är en naturläkare som specialiserat sig på vaccinforskning, förebyggande av cancer och naturliga behandlingsformer.

ANNONS