Dec 192016
 
Fem apor och en stege

av Kyle McMillan: En grupp forskare placerade fem apor i en bur, i mitten fanns en stege med bananer i toppen. Varje gång en apa försökte klättra uppför stegen, sprutade forskarna kallt vatten på de andra aporna. Efter ett tag behövdes inget vatten; varje gång …se hela

 sociologi Tagged with: ,