Kategori: psykologi

Carl Gustav Jung och kartan över vårt inre liv

Den schweiziske psykologen Carl Gustav Jungs arbete ligger bakom många av de tankesätt vi har när vi talar om vårt inre liv. Han revolutionerade det sätt vi diskuterar drömmar och arketyper på och gav oss...

Carl Gustav Jung och människans tre födslar

av Frank M Vanderer: Carl Gustav Jung ansåg att vi måste gå igenom tre födslar under vår livstid. Den första är vår fysiska födelse, den andra är födelsen av vårt ego och den sista är...