Carl Gustav Jung och människans tre födslar

carlgustav3

av Frank M Vanderer:

Carl Gustav Jung ansåg att vi måste gå igenom tre födslar under vår livstid. Den första är vår fysiska födelse, den andra är födelsen av vårt ego och den sista är den andliga födelsen av medvetandet.
I enlighet med detta genomgår vi också tre faser av utveckling i våra liv.


I den första tredjedelen av våra liv ligger betoningen på vår kroppsliga tillväxt, vårt ego växer i den mellersta fasen av vårt liv och den sista tredjedelen av vårt liv är perioden för den inre utvecklingen. Under de två första födslarna är det viktigaste ett maximalt utnyttjande av de möjligheter som erbjuds av den yttre världen. I den tredje fasen skiftar betoningen till en utveckling av den inre potentialen. Tyvärr kommer de flesta människorna aldrig att uppleva den andliga födelsen av olika skäl. Låt oss undersöka de möjliga anledningarna till det och ta reda på vilka faktorer som kan hindra vår andliga födelse.

Präglingen av sinnet
Vår andliga födelse förhindras oftast av villkoren för den djupa präglingen av sinnet. Denna prägling placerar utvecklingen av egot i förgrunden och strävar efter att upprätthålla dess utveckling ända fram till slutet av individens liv. Präglingen understödjer egot, uppmanar oss att utveckla ett kraftfullt och effektivt ego och får oss att tro att det är slutmålet i en människas liv. Dessa präglingar betraktar varje ansträngning att undertrycka egot som ett tecken på svaghet som vi borde skämmas över och som vi borde undvika till varje pris.

Präglingar och mentala mönster manifesteras som olika värderingsgrunder och tankesystem i våra liv men dessa tankemönster och föreställningar skapas inte av oss själva. De har nedärvts från våra föräldrar, vår kultur och samhället där vi växer upp och vi har också lånat några från media. Vi accepterar ofta dessa färdiga mentala mönster och föreställningar okritiskt, utan eftertanke; vi t o m identifierar oss själva med dessa mönster som därför införlivas i vår personlighet.

På detta sätt har våra olika övertygelser skapats med åren, så har vi skapat ett system av värderingar och övertygelser för oss själva och sedan organiserat hela vårt liv baserat på dessa system. Våra präglingar och mentala mönster tjänar som en bakgrund till det som händer oss i vårt dagliga liv. Våra bekymmer, våra önskningar, våra njutningar och vår motivation härrör från dessa mentala mönster och förstärker i sin tur mönstren ytterligare.

Den sociala präglingen
Allt vad som sagts hittills leder oss till slutsatsen att våra präglade sinnen är en social produkt. Att stärka egot och aldrig nå den andliga födelsen tjänar samhället. Den viktigaste sociala samexistensen på jorden idag är konsumtionssamhället. Det lär oss att grunden för social utveckling är ekonomisk tillväxt och ekonomisk tillväxt beror på hur mycket vi konsumerar.
Den viktigaste konsumenten är egot, eftersom alla produkter vi skaffar oss (hus, bil, dyra kläder), förstärker egots imaginära storhet. Ju mer prylar vi äger eller makt vi besitter, ju mer betydande medlemmar av konsumtionssamhället är vi.

Om vi har möjlighet att avleda vår uppmärksamhet från egot och koncentrera oss på vår inre utveckling och den andliga födelsen, kommer vår betydelse som konsumenter att minska avsevärt, eftersom vi inte längre dras till de saker som hittills närt våra egon.

Allteftersom fler och fler människor under senare årtionden känt ett behov av en andlig födelse, har den sociala strategin ändrats därefter. Andlig utveckling har gjorts om till en konsumentprodukt, som till stor del stöds av egots överlevnadsinstinkt. Egot som varit intresserat av pengar och makt, nu inriktat mot andlig utveckling istället, döljer sig bara i andra kläder. Vi försöker att dekorera egot med andliga kläder genom att skaffa oss andliga kunskaper och erfarenheter som ska göra oss mer färgglada och unika. Vi hoppas att våra andliga framsteg kommer att förstärka och ge evig lycka åt våra andligt utklädda egon.
Konsumtionssamhället är mer än villigt att möta våra behov. En blick på marknaden av andliga böcker, metoder och mästare räcker för att övertyga oss om detta. Ingenting har egentligen förändrats; mönstret för konsumtionssamhället är detsamma, bara innehållet har delvis ersatts.

Den andliga födelsen
Sett ur den inre utvecklingens eller andliga födelsens synvinkel är dock mängden av andlig kunskap vi samlat på oss, de andliga utvecklingsmetoderna vi praktiserat och de sofistikerade andliga kurserna i våra liv oviktiga. Andlig födelse kan endast ske som ett resultat av utvidgat medvetande. Vår inre utveckling beror därför inte bara på vår livserfarenhet; den beror mycket mer på vår förmåga att avleda vår uppmärksamhet från den yttre världen och rikta den mot vår inre värld. Kan vi vända oss bort från sinnets mönster och egots präglingar och finns det en djup önskan att finna svaret på frågan ”Vem är jag?”

Konsumtionssamhället är uppbyggt så att det effektivt hindrar oss från att göra de nödvändiga justeringarna av vårt fokus genom att hålla fast vår uppmärksamhet på olika konsumentprodukter eller på andliga utvecklingssystem som engagerar egot. Dessa andliga utvecklingssystem består ofta i att vi ska försöka förstå innehållet i våra sinnen, att vi ska analysera våra tankar och känslor. Uppmärksamheten och energin är då upptagna av de olika metoder som vi använder för att undersöka våra tankar och känslor. De blir vad vi betraktar som vår verkliga inre värld och vi skapar en illusion av att vi arbetar med vår andliga födelse.

Ur den andliga födelsens synvinkel är – det ofta kaotiska – sinnet eller känslolivet inte vår verkliga inre värld. Vår uppmärksamhet bör inte fokusera på analys och förståelse av dessa. I stället måste vi koncentrera oss på att bli medvetna om vår själva essens, att hitta kärnan i vår existens, vårt själv bakom det yttre livet och den personliga historien. Detta är vår verkliga inre värld.

Vår andliga födelse innebär att vi blir medvetna om och uppmärksamma på den inre kärnan, den inre världen. När det har skett, placeras vårt liv på en helt ny grundval. Sinnet slutar fungera som det gjort dittills samtidigt som identifieringen med sinnet försvinner. Det andliga egot, vårt separerade själv försvinner och vi genomsyras av en permanent, upplyst närvaro. Personligheten är borta, och det som återstår är tystnad och närvaro, den verkliga kärnan i vår existens, som därefter kommer att fungera som den verkliga grunden för inre utveckling.

Det är ett privilegium att få ett helt liv för att bli den du verkligen är

Carl Gustav Jung

Fakta om Carl Gustav Jung på Wikipedia.

Artikelförfattaren Frank M Vanderer är en ungersk filosofie doktor och professor i psykologi som utforskar människans medvetande och andlighet i sina böcker.
Hemsida: powerofconsciousness
Artikeln publicerades ursprungligen på sidan: themindunleashed.com

ANNONS


Du gillar kanske också...